Zicht op jezelf. Zicht op de wereld. De relatie tot de ander. Kennisnemen van verscheidene levensinzichten.
Niet-dogmatisch, besloten broederschap. Voordrachten, lezingen. Serieus en ontspannen.

 

Logegebouw

 Schoterlandseweg 30,

 8412 SZ Hoornsterzwaag.

 

 Contact:

Info@logekenuzelven.nl

 

 

Vrijmetselaarsloge no. 102

'Ken U Zelven', Heerenveen

Loge Ken U Zelven  Hoornsterzwaag

Loge Ken U Zelven is opgericht in 1911 en komt bijeen op woensdag.

 

Email Secretaris   
Info@logekenuzelven.nl

Email Voorlichter
Info@logekenuzelven.nl

 

Comparities en rituele bijeenkomsten
Deze vinden iedere woensdag plaats in het logegebouw,

Schoterlandseweg 30, 8412 SZ, Hoornsterzwaag

 

RSIN Registratie

8136 74375

 

Kvk nr

40000415

 

Bankrekeningnummer van de Vereniging

NL33 ABNA 0466 6295 24

 

Bestuur
Voorzitter

B. Golverdingen

 

Secretaris

J. Meijer

 

Penningmeester

A. Brink

 

Doel
Het doel van de vereniging en het actuele beleidsplan kunt u vinden
op onze Orde website.

www.vrijmetselarij.nl

 

Baten en lasten