’Het licht schijn in de duisternis’ 

De lantaarntjes in onze loge symboliseren het zoeken naar waarheid.

​

Woensdagavond zijn de bijeenkomsten in ons gebouw

Schoterlandseweg 30,

8412 SZ Hoornsterzwaag.

​

Contact:

Mail sturenl

Heb je het lef kennis te maken met een 300-jarige broederschap?

”Ken U Zelven”(Opgericht 1911)

Vrijmetselaarsloge no. 102, Zuid-Oost Friesland.

Stevig geworteld in Friesland,

de oudste broederschap in Nederland.

De vrijmetselarij is een broederschap van vrijdenkers. De loge heeft als doel de mens zichzelf te leren kennen en zich in te zetten voor een betere samenleving. Mannen van alle leeftijden en levensoriëntatie zijn lid. We bespreken levensvragen, esoterie, filosofische onderwerpen en maatschappij. We behoren tot het oudst functionerende  inwijdingsgenootschap in Europa. Pas jij daar in?

 

In onze loge ontmoet je mannen uit Zuid-Oost Friesland, waar je anders nooit mee in aanraking zou komen. En zij met jou. We werken sinds 1911 met rituele opvoeringen van leerling- via gezel- tot meester-vrijmetselaar; spannende ervaringen die een band smeden met alle broeders, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. We delen onze gedachten in voordrachten en verhalen. Gezelligheid is vanzelfsprekend. 

 

Een paar keer  per jaar organiseren wij een informele kennismakingsavond. Wil je die bijwonen? (Je echtgenote/partner is eveneens welkom.) Je kunt ook een afspraak maken bij één van onze leden thuis. Het wordt zeker een interessante ontmoeting. Mail naam, adres en woonplaats, dan nemen we contact met je op. Mail sturen 

 

Onze loge maakt deel uit van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. We zijn door de belastingdienst erkend als  Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI) www.vrijmetselarij.nl

 

 

 

De eerste Nederlandse vrijmetselaarsloge in Friesland opgericht.

Stadsarchivaris dhr. W. Eekhof te Leeuwarden vertelt in 1856 aan leden van de loge De Friesche Trouw: ”Hoogst vermoedelijk is te Leeuwarden een Vrijmetselaars Loge opgerigt in den jaren 1734 en was zij een gevolg van de reis van den Erfstadhouder Prins Willem Carel Hendrik Friso 

(Stadhouder Willem IV) naar Engeland, waar hij den winter vóór zijn huwelijk, met Prinses Anna doorbracht” De loge droeg de naam ’Antiqua Virtute en Fide’ (Door Oude Deugd en Trouw). De Prins heeft naar alle waarschijnlijkheid aan de werkzaamheden in het stadhouderlijk Hof deelge-nomen. Na het vertrek van de Prins naar  ’s Gravenhage hield de Loge op te bestaan. Later in 1782 was in Friesland een ambulante militaire Loge onder de naam l’Esprit du Corps.” 

(Ontleend aan: Vrijmetselarij in Noord-Nederland, 1998)

Verwante vrijmetselaarsloges

Gemengde vrijmetselarij; voor vrouwen en mannen ’Le Droit Humain’ 

Op vrijmetselarij geïnspireerde orde voor vrouwen ’Weefsters’ 

Vrijmetselarij voor vrouwen in oprichting te Assen, ’Loge de Waterspiegel’

Het kasteel te Oranjewoud (Heerenveen) waar Prins Willem Carel Hendrik Friso als kind  in de zomer met zijn moeder (Maria Louisa van Hessen-Kassel ’Marijke Meu’) verbleef om de nare Leeuwarder stadslucht te ontvluchten.

Een levendige vereniging waar je elke woensdag de accu oplaadt. Stuur een mail met naam en adres en vermeld of je een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst in ons loge-gebouw wilt of een informeel gesprek met één van onze leden.