Friesche vrijmetselarij
Licht schijnt in de duisternis

’Het licht schijn in de duisternis’ 

De lantaarntjes in onze loge symboliseren het zoeken naar waarachtigheid.


Woensdagavond zijn de bijeenkomsten in ons gebouw

Schoterlandseweg 30,

8412 SZ Hoornsterzwaag
(gemeente Heerenveen.)


Contact:

Mail sturenl

Vrijmetselaarsmuseum Den Haag

”Ken U Zelven”(Opgericht 1911)

Vrijmetselaarsloge no.102, Z-O Friesland. (gemeente Heerenveen)

Passer, winkelhaak, alziend oog

Aan geklets en geleuter heb je niets.

Wil je een boeiend verhaal horen; over het leven, een opvatting of interessante ervaring? Heb je zelf iets te vertellen? In onze loge ’Ken U Zelven’ leer je mannen kennen die van elkaar verschillen. Maar die broeders (ja, zo noemen we elkaar) hebben één ding gemeen; het zijn levensgenieters, nemen elkaar serieus. We waarderen andere opvattingen zonder het botte gelijk.

We toetsen onze ideeën, dat heet compareren. Geen slap geklets maar gestructureerde voordrachten met nabespreking. We zijn een inwijdingsgenootschap. We voeren rituelen op; spannende ervaringen die aanzetten tot nadenken. Daarna eten we gezamenlijk. Vrolijke gezelligheid is vanzelfsprekend. Schakel de talk-show eens een avond uit en schuif bij aan onze tafel.

Oh ja, vrijmetselaars zetten zich in (vooral individueel) voor een betere samenleving. Wat we bespreken; de maatschappij, historische gebeurtenissen, kunst, muziek. Pas jij in deze oudste broederschap van Nederland? Ontdek het door een kennismakingsbijeenkomst of een gesprek met één van onze leden (dames en partners zijn bij de kennismaking zeer welkom).

Mail sturen voor onze loge-brochure. Vraag om een uitnodiging voor een kennismaking. Vergeet niet je naam en adres te vermelden.

Onze loge maakt, als zelfstandige vereniging, deel uit van de ”Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.”  www.vrijmetselarij.nl
Logo Grootoosten van Nederland

Een levendige vereniging waar je elke woensdag de accu oplaadt.

Stuur een mail
Onze loge-brochure ontvang je per post. Vergeet niet je naam en adres te vermelden. Wanneer de Corona maatregelen voorbij zijn, sturen we een uitnodiging voor een kennismaking in ons loge-gebouw.

Klik op de Friesche vlag of op het passer-winkelhaak logo bovenaan de pagina voor twee filmpjes over vrijmetselarij van regionale omroepen.

Bijeenkomsten in het loge-gebouw zijn opgeschort i.v.m. Corona

Verwante vrijmetselaarsloges

Gemengde vrijmetselarij; voor vrouwen en mannen: Le  Droit Humain
Op vrijmetselarij geïnspireerde orde voor vrouwen: Orde van de Weefsters
Vrijmetselarij voor vrouwen in oprichting te Assen: Loge de waterspiegel