Loge Ken U Zelven no. 102, Hoornsterzwaag

Loge ’Ken U Zelven’ is opgericht in 1911 en komt bijeen op woensdag.


Email Secretaris 


Email Voorlichter 


Comparities en rituele bijeenkomsten

Deze vinden iedere woensdag plaats in het logegebouw,

Schoterlandseweg 30, 8412 SZ, Hoornsterzwaag


RSIN Registratie

816374375


Kvk nr

40000415


Bankrekeningnummer van de Vereniging

NL33 ABNA 0466 6295 24


Bestuur (De bestuurders werken onbezoldigd)

Voorzitter

C. Groeneveld


Secretaris

P. Bijker


Penningmeester

A. Brink


Het doel van de vereniging en het actuele beleidsplan kunt u vinden

op onze Orde-website.

www.vrijmetselarij.nl

Vrijmetselarij in Zuid-Oost Friesland
Logo vrijmetselarij

Balans en resultaat. Klik op PDF-plaatje

Jaarstukken